Μέγεθος: 0,45 μέτρα μέγιστο ύψος
(με αντλία 250lph)